Získajte 4.000 € za vašu svadobnú fotografiu

Príbeh, ktorý môže byť aj o vás

Svadba je jedným z najvýznamnejších dní v živote. Tie najlepšie okamihy, ako výmena snubných prstienkov, cesta svadobným špalierom alebo prvý novomanželský tanec, zostanú navždy zachytené na stránkach rodinného fotoalbumu. Majiteľ módnej značky Pánske obleky BANDI sa rozhodol tento rok opäť oceniť najvydarenejšiu svadobnú snímku roka.

Plánujete v roku 2022 svadbu? Nenechajte si ujsť príležitosť získať 4.000 € za vaše svadobné fotografie. Čo pre to musíte urobiť? Vyberte ženíchovi elegantný oblek u módnej značky Pánske obleky BANDI a pošlite nám fotografie, ktoré zachytávajú ženícha samotného, s nevestou alebo so svadobčanmi. Novomanželia s najlepšou fotografiou získajú do začiatku spoločného života mimoriadnu odmenu, ktorú môžu využiť napríklad na svadobnú cestu.

Kto získal ocenenie v roku 2021? Pozrite sa nižšie na šťastných novomanželov s najlepšou fotografiou.

Ktorý novomanželský pár získal odmenu za svadobnú fotografiu v roku 2021?

Aj v roku 2021 mali novomanželské páry jedinečnú šancu získať odmenu 4.000 Eur za fotografiu ženícha v pánskom obleku alebo doplnkoch BANDI. Možnosť získať štedrý svadobný dar využilo obrovské množstvo novomanželov. Niet divu, že vybrať jedinú snímku dalo veľa práce. Ako túto náročnú voľbu najsympatickejšej fotografie okomentoval majiteľ módnej značky Pánske obleky BANDI?

„Aj v tomto roku prišlo veľa nádherných svadobných fotografií. A ako každý rok sme museli vybrať iba jednu. Verte, že aj tento raz to bola takmer nadľudská úloha. Všetky svadobné snímky sú plné pozitívnych emócií, krásnych priestorov a skvelej svadobnej atmosféry. Nezostávalo mi nič iné, než vybrať fotografiu, ktorá mi bola zo všetkých zaslaných snímok najsympatickejšia. A to bez ohľadu na to, že niekomu inému by sa mohla páčiť iná fotografia, s čím sa nedá nesúhlasiť. Každý máme vlastný pohľad,“ povedal Andrej Bandi Vámoš a pripojil aj poďakovanie.

„Chcel by som sa všetkým poďakovať za ich jedinečné svadobné fotografie. Mám neskutočnú radosť, že aj v tejto ťažkej dobe sa ľudia neboja žiť naplno. Svedčí o tom aj tých niekoľko tisíc fotografií, ktoré som mohol vidieť. Atmosféra na všetkých svadobných snímkach je úžasná. Ukazuje, akú majú ľudia obrovskú túžbu stretávať sa a zorganizovať pre seba a svojich blízkych takú krásnu udalosť, akou je svadba. Prajem im do života všetko dobré.“

Z odmeny za svadobnú fotografiu roka 2021 vo výške 4.000 Eur sa môžu tešiť manželia Grünwaldovci.

Oblečte ZADARMO nielen ženícha

Vedeli ste, že u BANDI môžete zaobstarať ženíchovi, otcovi, a ďalším členom rodiny alebo priateľom značkové oblečenie úplne zadarmo? A to v prípade, ak využijete jedinečnú akciu 3 + 1 najdrahší ZADARMO. Ušetríte tak stovky eur. Navštívte vašu najbližšiu predajňu BANDI v sprievode 3 priateľov alebo rodinných príslušníkov. Pokiaľ si všetci štyria zaobstaráte napríklad obleky za 271,96 €, za 279,96 €, za 315,96 € a za 503,96 €, získate ten najdrahší úplne ZADARMO. Pozrite sa, kde nájdete vašu najbližšiu značkovú predajňu Pánske obleky BANDI.

Vyhlásenie

Z prihlásených fotografií vyberie komisia na čele s majiteľom značky Pánske obleky BANDI najsympatickejšiu snímku. Vybranému účastníkovi spoločnosť BANDI VAMOS s.r.o. ponúkne uzavretie licenčnej zmluvy o použití fotografií, na základe ktorej bude účastníkovi vyplatená odmena 4.000 €. Buďte pri tom!

Dátum vyhlásenia

28. 2. 2023

Čo môžete získať

Odmenu 4.000 €

Podmienky

 • Usporiadateľom tejto akcie je obchodná spoločnosť BANDI VAMOS SK s.r.o., sídlo: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 860 431, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130454/B (ďalej len „BANDI VAMOS SK“).
 • Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá najneskôr v čase registrácie dosiahla vek 18 rokov. Registrovať sa možno elektronicky do 30. 11. 2022, prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke „svadba.bandi.sk“. Fotografie, ktoré nebudú mať po tomto dátume nahrané platné súhlasy všetkých osôb, nebudú zaradené do výberu.
 • Po ukončení registrácie BANDI VAMOS SK (komisia na čele s majiteľom značky BANDI) vyberie z prihlásených fotografií spĺňajúcich všetky podmienky tú najlepšiu.
 • BANDI VAMOS SK vyhlási najlepšiu (víťaznú) fotografiu najneskôr do 28. 2. 2023 oznámením zverejneným na webovej stránke „svadba.bandi.sk“.
 • Do akcie možno prihlásiť maximálne 10 fotografií, ktoré zachytávajú ženícha. Ženích musí mať oblečený oblek módnej značky BANDI (ostatné doplnky toto spĺňať nemusia).
 • Na fotografiách môžu byť zachytení nevesta aj svadobní hostia. Všetky osoby zachytené  na fotografii musia vyplniť formulár obsahujúci súhlas so zverejnením fotografie a jej spracovaním na reklamné účely, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Bez súhlasu všetkých dotknutých osôb nebude fotografia zaradená do výberu.
 • Všetci maloletí zachytení na fotografiách musia mať takisto vyplnený formulár obsahujúci súhlas zákonného zástupcu s uverejnením fotografie a s jej spracovaním pre reklamné účely, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Formulár musí byť podpísaný zákonným zástupcom maloletého.
 • Fotografia musí byť vyhotovená v novembri, prípadne decembri roku 2021 alebo v roku 2022.
 • Fotografie je možné zasielať iba elektronicky vo formáte JPEG, a to vo farebnej podobe. Čiernobiele ani inak zafarbené fotografie nebudú zaradené do výberu.
 • Fotografia nesmie obsahovať logo, texty, reklamu, nevhodný a sexuálny obsah či iné grafiky.
 • Fotografia nemusí byť nijakým osobitným spôsobom štylizovaná („kreativite sa medze nekladú“).
 • Nahrávanie svadobných fotografií a registrácia jedného páru je možná iba z jednej e-mailovej adresy. Pokiaľ dôjde k registrácii a nahraniu rovnakých snímok jedného páru z viacerých e-mailových adries, bude sa vždy počítať iba prvá registrácia.
 • Akcie sa nemôžu zúčastniť zamestnanci BANDI VAMOS SK ani ich príbuzní.
 • Najlepšiu fotografiu, vybranú komisiou na čele s majiteľom značky BANDI, odmení BANDI VAMOS SK čiastkou 4.000,- Eur.
 • Odmena bude vyplatená iba ak:
  • všetky zaslané fotografie máte v kvalite zodpovedajúcej rozlíšeniu v rozsahu najmenej 12 Mpx a vlastníte alebo máte k dispozícii autorské práva k týmto fotografiám;
  • platne poskytnete BANDI VAMOS SK neobmedzenú sublicenciu na autorské práva k fotografiám, súhlas na ich prípadné ďalšie spracovanie a celoplošnú propagáciu, súhlas so spracovaním osobných údajov a zabezpečíte udelenie uvedených súhlasov od všetkých osôb zachytených na fotografiách.
 • V prípade odvolania súhlasu podľa predchádzajúceho bodu zo strany vlastníka ocenenej fotografie alebo ktorejkoľvek inej osoby zachytenej na týchto fotografiách musí byť vyplatená odmena vrátená BANDI VAMOS SK v celom rozsahu.
 • Ak nie ste autorom prihlásených fotografií (napr. fotografie vyhotovil profesionálny fotograf), je potrebné, aby ste si v písomnej zmluve s autorom (fotografom) výslovne dohodli, že vám autor poskytuje licenciu na použitie fotografií v maximálnom možnom rozsahu. Odporúčame, aby vás licenčná zmluva s autorom (fotografom) oprávňovala:
  • na použitie fotografií v pôvodnej, spracovanej alebo inak zmenenej podobe,
  • na použitie fotografií všetkými spôsobmi použitia diela, najmä na rozmnožovanie diela, rozširovanie diela a jeho uvedenie na verejnosti,
  • na použitie fotografií na súkromné aj komerčné účely,
  • na použitie fotografií v neobmedzenom rozsahu,
  • na použitie fotografií bez povinnosti uvádzať označenie autora,
  • udeliť tretej osobe sublicenciu a postúpiť licenciu na tretiu osobu, malo by ísť pritom o výhradnú a neobmedzenú licenciu k všetkým majetkovým autorským právam, udelenú na dobu trvania majetkových práv autora k dielu.
 • BANDI VAMOS SK si vyhradzuje právo zmeny podmienok akcie alebo aj jej zrušenia.

Nenašli ste, čo vás zaujímalo? Prečítajte si najčastejšie kladené otázky.