Časté otázky

Bez platného a riadne nahratého  „Súhlasu“  nemôže byť vaša fotografia vybraná na ocenenie a žiadna zo snímok nebude zverejnená v galérii na webovej stránke svatba.bandi.cz.

Pozor! Je potrebné nahrať formulár pre každú osobu zachytenú na fotografiách. Napr. ak sú na snímkach zachytení 4 ľudia (či dospelí alebo deti), je nutné dodať 4 vyplnené „Súhlasy“.

Bez tohto platného súhlasu nebude možné vašu fotografiu oceniť. Podpis licencie od fotografa je jednou z hlavných podmienok pre vyplatenie odmeny pri vybranej snímke.

Formulár nájdete až po založení profilu a platnej registrácii v časti Moje albumy. Nachádza sa dole pod údajmi o vašej svadbe. Môžete si ho stiahnuť jednoduchým kliknutím na modro svietiaci odkaz „Súhlas so zverejnením fotografií“.

V rovnakej časti následne nahráte vyplnený a podpísaný formulár do kolónky „Súhlas“.

Fotografie sú schvaľované priebežne, a to po celú dobu trvania registrácie. Vaše snímky budú spracované najneskôr do 14 dní od okamihu, kedy ste ich nahrali do systému.

Áno, všetky maloleté osoby zachytené na fotografiách musia mať takisto vyplnený formulár obsahujúci súhlas s uverejnením fotografie a s jej spracovaním pre reklamné účely.

Vyplňte vo formulári so súhlasom s uverejnením fotografie a s jej spracovaním pre reklamné účely všetky údaje maloletého. Formulár musí byť podpísaný zákonným zástupcom maloletého.

Nie, pretože nahrávanie svadobných fotografií a registrácia jedného páru je možná iba z jednej e-mailovej adresy. Pokiaľ dôjde k registrácii a nahraniu rovnakých snímok jedného páru z viacerých e-mailových adries, bude sa vždy počítať iba prvá registrácia.

Nie, je potrebné zaslať aj váš vyplnený súhlas. Všetky osoby zachytené na fotografii musia vyplniť formulár obsahujúci súhlas všetkých týchto osôb s uverejnením fotografie a s jej spracovaním pre reklamné účely. Bez tohto súhlasu všetkých osôb nemôžu byť fotografie zaradené do výberu.

Vaše svadobné fotografie neboli schválené a zverejnené, pretože zrejme nespĺňajú všetky kritériá pre nahrávanie fotiek v podmienkach akcie. Aby sme fotky mohli zverejniť na webe svadba.bandi.sk a zaradiť do hlasovania, je nutné, aby boli splnené všetky nasledujúce podmienky.

 • Ženích musí mať oblečený oblek módnej značky BANDI (ostatné doplnky toto spĺňať nemusia).
 • Fotografie musia byť zhotovené v období od 1. decembra 2023 do 30. novembra 2024.
 • Fotografie je možné zasielať iba elektronicky vo formáte JPEG, a to vo farebnej podobe. Čiernobiele ani inak zafarbené fotografie nebudú zaradené do výberu.
 • Fotografia nesmie obsahovať logo, texty, reklamu, nevhodný a sexuálny obsah či iné grafiky.

 • Vytlačte si formulár Súhlas so zverejnením fotografie
 • Vyplňte a nechajte podpísať formulár každej osobe, ktorá je na fotografii.  Je nutné vyplniť všetky požadované údaje na všetkých formulároch, inak nebude možné fotografie zverejniť.
 • Vyplnené a podpísané formuláre nahrajte vo formáte PDF alebo JPG na web svadba.bandi.sk v sekcii "Môj profil".

Najprv skúste proces zopakovať. Je dôležité súhlasy nahrávať postupne a každý zvlášť, a to vo formáte PDF alebo JPG. Ak vám súhlasy stále nejdú nahrať, obráťte sa na kontaktný e-mail.

Súhlasy sú nahraté správne, ak ich vo vašom profile vidíte pod ich názvom a môžete ich kliknutím otvoriť.

Vaše súhlasy zrejme neboli schválené a zverejnené, pretože nie sú platné. Aby sme fotografie mohli zverejniť na webe svadba.bandi.sk, musia byť splnené nasledujúce podmienky.
 • Nahrajte súhlasy so zverejnením fotografie všetkých osôb na fotografiách.
 • Súhlasy musia byť vo formáte PDF alebo JPEG.
 • Každý súhlas musí byť opatrený originálnym ručným podpisom.
 • Na súhlasoch musia byť všetky vypísané údaje viditeľné a nahraný súbor musí mať dostatočné rozlíšenie minimálne 000 x 000 (v prípade JPEG)

Ak vám nepomohla ani jedna z odpovedí, napíšte váš dotaz na e-mail svadba@bandi.sk. Radi vám pomôžeme a zodpovieme všetky vaše ďalšie otázky.