Časté otázky

Schvaľovanie fotografií prebieha v pracovné dni od 8:00 do 15:00.

Áno, všetky maloleté osoby zachytené na fotografiách musia mať takisto vyplnený formulár obsahujúci súhlas s uverejnením fotografie a s jej spracovaním pre reklamné účely.

Vyplňte vo formulári so súhlasom s uverejnením fotografie a s jej spracovaním pre reklamné účely všetky údaje maloletého. Formulár musí byť podpísaný zákonným zástupcom maloletého.

Nie, pretože nahrávanie svadobných fotografií a registrácia jedného páru je možná iba z jednej e-mailovej adresy. Pokiaľ dôjde k registrácii a nahraniu rovnakých snímok jedného páru z viacerých e-mailových adries, bude sa vždy počítať iba prvá registrácia.

Nie, je potrebné zaslať aj váš vyplnený súhlas. Všetky osoby zachytené na fotografii musia vyplniť formulár obsahujúci súhlas všetkých týchto osôb s uverejnením fotografie a s jej spracovaním pre reklamné účely. Bez tohto súhlasu všetkých osôb nemôžu byť fotografie zaradené do výberu.

Vaše svadobné fotografie neboli schválené a zverejnené, pretože zrejme nespĺňajú všetky kritériá pre nahrávanie fotiek v podmienkach akcie. Aby sme fotky mohli zverejniť na webe svadba.bandi.sk a zaradiť do hlasovania, je nutné, aby boli splnené všetky nasledujúce podmienky.
 • Ženích musí mať oblečený oblek módnej značky BANDI (ostatné doplnky toto spĺňať nemusia).
 • Fotografia musí byť vyhotovená v novembri, prípadne decembri roku 2021 alebo v roku 2022.
 • Fotografie je možné zasielať iba elektronicky vo formáte JPEG, a to vo farebnej podobe. Čiernobiele ani inak zafarbené fotografie nebudú zaradené do výberu.
 • Fotografia nesmie obsahovať logo, texty, reklamu, nevhodný a sexuálny obsah či iné grafiky.

 • Vytlačte si formulár Súhlas so zverejnením fotografie
 • Vyplňte a nechajte podpísať formulár každej osobe, ktorá je na fotografii.  Je nutné vyplniť všetky požadované údaje na všetkých formulároch, inak nebude možné fotografie zverejniť.
 • Vyplnené a podpísané formuláre nahrajte vo formáte PDF alebo JPG na web svadba.bandi.sk v sekcii "Môj profil".

Najprv skúste proces zopakovať. Je dôležité súhlasy nahrávať postupne a každý zvlášť, a to vo formáte PDF alebo JPG. Ak vám súhlasy stále nejdú nahrať, obráťte sa na kontaktný e-mail.

Súhlasy sú nahraté správne, ak ich vo vašom profile vidíte pod ich názvom a môžete ich kliknutím otvoriť.

Vaše súhlasy zrejme neboli schválené a zverejnené, pretože nie sú platné. Aby sme fotografie mohli zverejniť na webe svadba.bandi.sk, musia byť splnené nasledujúce podmienky.
 • Nahrajte súhlasy so zverejnením fotografie všetkých osôb na fotografiách.
 • Súhlasy musia byť vo formáte PDF alebo JPEG.
 • Každý súhlas musí byť opatrený originálnym ručným podpisom.
 • Na súhlasoch musia byť všetky vypísané údaje viditeľné a nahraný súbor musí mať dostatočné rozlíšenie minimálne 000 x 000 (v prípade JPEG)

Ak vám nepomohla ani jedna z odpovedí, napíšte váš dotaz na e-mail svadba@bandi.sk. Radi vám pomôžeme a zodpovieme všetky vaše ďalšie otázky.