Registrácia pre Ročník 2024

Ak ste sa už registrovali, prihláste sa do svojho profilu.

Telefón zadávajte vo formáte +42XYYYYYYYYYY